sluiten

Fraude preventie

De training fraude preventie is een breed begrip en zal tijdens deze training worden uitgelegd wat fraude nu eigenlijk is en waar dit in de wet te vinden is.

Theorie

De training  fraude preventie  is een breed begrip en zal tijdens deze training worden uitgelegd wat fraude nu eigenlijk is en waar dit in de wet te vinden is. Ook worden de stafbare elementen behandeld uit de wetsartikelen die van toepassing zijn.

Binnen het wettelijke kader zijn ook de formele bevoegdheden vast gelegd. Deze worden met de deelnemers behandeld.

Ook de preventieve mogelijkheden worden behandeld. Dus ook het naleven van de regels en procedures alsmede “kent eenieder de huisregels”? Hebben zij deze ook ondertekend. Ook staan we stil bij de feiten die fraude mogelijk maken en wat signalen binnen het eigen winkel c.q. filiaal zijn voor interne fraude

Inhoud van de training

  • Uitwisselen van eigen ervaring op dit gebied.
  • De motieven en/of omstandigheden waarom men steelt.
  • De signalen en uw reactie daarop.
  • De preventieve aanpak van het probleem.
  • Gesprek voeren met verdachte betreffende vermeende diefstal.
  • Een juiste, volgens voorschrift, afwikkeling van fraude door personeel.

Duur en samenstelling

Deze training duurt 1 dag

Maximaal aantal deelnemers is 10

Deel dit op

meer informatie over Fraude preventie

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.