sluiten

Recherchediensten

“Omdat de uitvoering van recherchediensten specialistische werkzaamheden omvatten, zijn wij een partnership aangegaan met een gerenommeerd recherchebureau. Op deze wijze kunnen wij u volledig ontzorgen. Wij zullen u op basis van de uitkomsten van de recherchediensten, adviseren en begeleiden om te komen tot een verdere beheerste en integere bedrijfsvoering van uw onderneming”.

Als het om veiligheidsrisico´s gaat, zijn medewerkers vaak de zwakste schakel.
 

 • Heeft u een vermoeden dat een medewerker zich niet aan de regels houdt?
 • Is er sprake van afnemende loyaliteit?
 • Zijn er veranderende waarden en normen?
 • Neemt de kans op interne criminaliteit binnen uw organisatie toe?

 

Naast de advisering en implementatie van preventieve maatregelen helpen wij  u ook als er binnen uw bedrijf medewerkers zijn die zich niet aan de spelregels houden.

Als erkend particulier recherchebureau (POB nummer 848) met gediplomeerde particuliere onderzoekers biedt T&AR de volgende diensten:
 

 • Forensisch onderzoek:
   

  • Intern diefstal onderzoek
  • Verduistering bewijzen
  • Fraudeonderzoek

 

 • Activiteiten onderzoek:
   

  • Ziekteverzuim
  • Buitendienstcontroles
  • concurrentiebeding

 

Hoe gaan we te werk?
 

Er moet ingegrepen worden; een uitgesproken taak voor directie en management. Wij realiseren ons de penibele situatie waar uw bedrijf zich in bevindt. Ook wilt u niet het stempel ‘naïef’ krijgen omdat de situatie niet onder controle is. Een discrete oplossing is dus noodzakelijk.
 

Trainings- en Adviesburo Rikken V.O.F.:
 

 • voert een gedegen vooronderzoek uit;
 • zorgt voor een adequate en directe oplossing;
 • waar mogelijk gebeurt dit zo geruisloos mogelijk;
 • garandeert strikte geheimhouding;
 • werkt zo onopvallend mogelijk zodat u geen hinder ondervindt;
 • houdt u gedurende het onderzoek op discrete wijze op de hoogte.

 

De maatschappelijke en commerciële belangen van uw bedrijf zullen niet uit het oog worden verloren. En wij voeren uiteraard alles in goed en nauwgezet overleg met u als opdrachtgever!
 

Wilt u meer weten over onze recherchediensten?

meer informatie

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.