sluiten

Disclaimer

Op deze website verstrekt T&AR B.V. (T&AR) informatie over uiteenlopende al dan niet ingrijpende onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Voor professionele opvang/begeleiding/nazorg kunt u uiteraard contact opnemen met T&AR.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert T&AR niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert T&AR geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van T&AR en/of de directie van T&AR.

De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van T&AR is niet door T&AR gecontroleerd, noch heeft T&AR de controle over deze inhoud. T&AR accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van T&AR gelinkte websites.